Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44390
Title: Quản trị vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ngô Thị Kim Hòa
Keywords: Vốn kinh doanh
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp xây dựng
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD), bất kể doanh nghiệp (DN) thuộc lĩnh vực và loại hình kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh (VKD) nhất định. VKD của DN thường xuyên vận động và chuyển hóa từ hình thái ban đầu là tiền sang hình thái hiện vật và trở về hình thái ban đầu là tiền. Mỗi DN thuộc lĩnh vực kinh khác nhau, có những đặc điểm không giống nhau nên cũng có những cơ cấu VKD cũng như đặc điểm quản trị vốn cũng khác nhau. Đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do đặc thù của ngành nói chung và đặc điểm của sản phẩm xây dựng nói riêng, đòi hỏi cơ cấu vốn của ngành và các DN hoạt động trong lĩnh vực này khác với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành khác.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 276 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA _ Ngo Thi Kim Hoa _nop QD_.30441.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.