Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44394
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng 21/05/2018
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Ngân sách nhà nước
Kinh tế xã hội
Trả lời chất vấn
Kiến nghị của cử tri
Description: Khai mạc kỳ họp. Quốc hội nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 2017, tình hình thực hiện năm 2018; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.
Issue Date: 2018-05-21
Type: Bản thông tin
Coverage: 2 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66080458038891951623972515008383546671.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 110,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.