Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44395
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều 21/05/2018
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Luật trồng trọt
Quyết toán ngân sách nhà nước
Trả lời chất vấn
Luật đặc xá
Description: Quốc hội nghe Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2016; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2016; Tờ trình dự án Luật Trồng trọt; Tờ trình dự án Luật đặc xá sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Abstract: Quốc hội nghe Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2016; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2016; Tờ trình dự án Luật Trồng trọt; Tờ trình dự án Luật đặc xá sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2018-05-21
Type: Bản thông tin
Coverage: 2 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 100067388990274394937823016604546208794.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 108,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.