Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44397
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 24/11/2017
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Luật quốc phòng
Luật quy hoạch
Trả lời chất vấn
Description: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quy hoạch; thảo luận về dự án Luật Quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2017-11-24
Type: Bản thông tin
Coverage: 40 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 107123708265820509020254079632183581808.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 353,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.