Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44404
Title: Hoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam
Authors: Đặng Thị Hồng Hà
Keywords: Kế toán
Khoản dự phòng
Tổn thất tài sản
Doanh nghiệp
Việt Nam
Doanh nghiệp xây lắp
Abstract: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp (DN). Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài tác động, các DN sẽ không tránh khỏi việc gặp phải các rủi ro, tổn thất tài sản trong quá trình hoạt động. Việc kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản có thể giúp cho DN xử lý tốt hơn với những tổn thất có thể xảy ra, từ đó DN sẽ chủ động hơn trong quản lý tài sản của mình.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 178 trang
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_ DANGTHIHONGHA_khoan du phong va to that tai san_DN xay lap VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.