Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44408
Title: Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Dương Văn An
Keywords: Doanh nghiệp
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Kinh nghiệm quốc tế
Đầu tư trực tiếp
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Chuyển giá trong doanh nghiệp
Abstract: Sau gần 30 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài (có hiệu lực từ năm 1987), nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng đều cả về vốn đăng ký và vốn giải ngân. Tính đến 31/12/2015, Việt Nam có hơn 20 ngàn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 281,882 tỷ Đô la Mỹ, trong đó vốn thực hiện chiếm gần 50% vốn đăng ký.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 212 trang
Method: Học viện Khoa học Xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DuongVanAn_Chuyen gia trong DN FDI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.