Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44423
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 30/05/2017
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Luật đường sắt sửa đổi
Luật đường sắt
Trả lời chất vấn
Description: Quốc hội thảo luận về một số nội dung của dự án Luật đường sắt sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2017-05-30
Type: Bản thông tin
Coverage: 35 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 145756063808330509070237970159724982435.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 324,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.