Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44443
Title: Thủ tục rút gọn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Đặng Thanh Hoa
Keywords: Tranh chấp
Kinh doanh
Thương mại
Pháp luật
Pháp luật Tố tụng dân sự
Việt Nam
Abstract: Luận án phân tích và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về TTRG trong TTDS và thực tiễn áp dụng TTRG ở một số quốc gia trên thế giới; phân tích thực trạng pháp luật TTDS và thực tiễn giải quyết TCKDTM làm cơ sở cho việc xây dựng TTRG giải quyết TCKDTM; xây dựng các tiêu chí xác định các vụ án được giải quyết theo TTRG có tính đến đặc thù áp dụng đối với TCKDTM; đề xuất xây dựng TTRG và các giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng TTRG giải quyết một số vụ án về TCDS nói chung và TCKDTM nói riêng.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Method: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DangThanhHoa_Thu thuc rut gon giai quyet tranh chap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.