Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44447
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorDương Văn Hòa-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44447-
dc.description.abstractXây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ DNNN ngành dệt may Việt Nam-
dc.format.extent254 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectChính sách nhà nướcvi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.subjectDoanh nghiệp nhà nướcvi
dc.subjectNgành dệt mayvi
dc.subjectHội nhập kinh tếvi
dc.subjectDệt may Việt Namvi
dc.titleChính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)vi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodTrường Đại học Thương mại-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.