Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44453
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 31/05/2018
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Luật Thể dục, thể thao
Luật Phòng, chống tham nhũng
Trả lời chất vấn
Description: Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
Issue Date: 2018-05-31
Type: Bản thông tin
Coverage: 30 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 148048873298614529758775836953357276366.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 294,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.