Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44456
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 28/05/2018
Authors: Quốc hội
Keywords: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Biên bản gỡ băng
Trả lời chất vấn
Doanh nghiệp nhà nước
Description: Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Issue Date: 2018-05-18
Type: Bản thông tin
Coverage: 37 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23980754667591997419278355980822607758.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 337,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.