Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44461
Title: Tác động của đầu tư đến trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thế Khang
Keywords: Đầu tư
Tác động của đầu tư
Tăng trưởng kinh tế
Hội tụ thu nhập
Nghiên cứu tác động đầu tư
Abstract: Mục tiêu chủ yếu của luận án là đánh giá tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung tìm lời giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Mức độ tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Tác động của các nguồn đầu tư như thế nào đến quá trình hội tụ thu nhập tại Việt Nam?.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 185 trang
Method: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-NguyenTheKhang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 100,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 223,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 628,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 898,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.