Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44481
Title: Tăng trưởng kinh tế Châu Phi thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Đỗ Đức Hiệp
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Châu Phi
Chiến lược hợp tác
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu các mục tiêu trung gian gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Thực trạng tăng trưởng kinh tế châu Phi; Đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân, giải pháp; Dự báo triển vọng; Rút ra những kinh nghiệm thành công, thất bại của châu Phi mà Việt Nam cần và có thể tham khảo.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 24 trang
Method: Học viện Khoa học Xã hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_DoDucHiep_Tang truong kinh te Chau Phi_Thap nien dau the ky XXI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 585,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.