Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44484
Title: Giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Đồng Văn Tuấn
Keywords: Việc làm
Tăng thu nhập
Hộ nông dân
Thái
Lao động
Vốn
Tổ hợp tác
Hợp tác xã
Nông nghiệp
Công nghiệp
Abstract: Mục tiêu của luận án là làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng về giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu để giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 172 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Giai quyet viec lam_Thai Nguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.