Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44495
Title: Hoàn thiện các biện pháp ngân chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo tinh thần công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Biện pháp ngăn chặn
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Công ước Liên Hợp Quốc
Chống tra tấn
Trừng phạt tàn bạo
Trừng phạt vô nhân đạo
Hạ nhục con người
Biện pháp chống tra tấn
Abstract: Bài viết phân tích các khía cạnh pháp lý và thực tiễn của việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính nhằm ngăn ngừa hành vi tra tấn, trừng phạt tàn bạo có thể xảy ra theo tinh thần của Công ước trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 11/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL11.15-B4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.