Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44517
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 23-05-2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản kỳ họp
Biên bản thảo luận hội trường
Biên bản
Luật Xây dựng
Description: Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.
Issue Date: 2020-05-23
Type: Bản thông tin
Format: pdf
Extent: 40 trang
Source: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • c3414d5f-88cf-4aba-b811-6e1f7065e3e7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 307,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.