Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44528
Title: Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 28/05/2020
Authors: Quốc hội
Keywords: Bản tổng hợp thảo luận
Quyết toán ngân sách nhà nước
Luật Phòng chống thiên tai
Luật Đê điều
Biên bản
Description: Bảng tổng hợp thảo luận tại hội trường do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Issue Date: 2020-05-28
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 27 trang
Source: Trang thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2d16fd50-9921-48c7-9006-45229e20d141.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 229,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.