Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44568
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Thu Hương
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năng lực cạnh tranh
TP. Hà Nội
Tổng cục Thống kê
Thương mại
Dịch vụ
Xây dựng
Công nghiệp
Khu vực kinh tế ngoài nhà nước
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Nang luc canh tranh DNNVV_TP Ha Noi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.