Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44571
Title: Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC
Authors: Võ Thy Trang
Keywords: Thương mại
Ngành nông sản
Việt Nam
APEC
Hội nhập quốc tế
Nông nghiệp
Thương mại nội ngành
Chính sách
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận án là trên cơ sở lý luận và thực tiễn về thương mại nội ngành hàng nông sản, phân tích thực trạng về thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và các thành viên APEC nhằm xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Mục tiêu cụ thể của luận án: (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn, phát triển một bước lý luận về các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản; (2) Phân tích thực trạng thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC; (3) Xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC; (4) Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 27 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Nganh hang nong san giua Viet Nam va APEC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 554,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.