Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNgô Thị Mỹ-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44580-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp trên cơ sở phát huy ảnh hưởng của nhân tố có lợi và hạn chế ảnh hưởng của nhân tố bất lợi nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể của luận án: Góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận cũng nhƣ tổng kết các nghiên cứu thực tiễn về các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản; Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, trên cơ sở đó làm rõ những thành tựu và hạn chế trong hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam giai đoạn 1997-2013; Đề xuất một số giải pháp phát huy ảnh hưởng của nhân tố có lợi và hạn chế ảnh hưởng của nhân tố bất lợi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đến năm 2020.-
dc.format.extent178 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectAn toàn thực phẩmvi
dc.subjectChuyên môn hóavi
dc.subjectDoanh nghiệp nhà nướcvi
dc.subjectHệ thống hài hòa hóa mã số thuếvi
dc.subjectKim ngạch nhập khẩuvi
dc.subjectKim ngạch xuất khẩuvi
dc.subjectKinh tế quốc tếvi
dc.subjectKinh tế xã hộivi
dc.subjectĐộ mở của nền kinh tếvi
dc.subjectSản lượngvi
dc.subjectXuất nhập khẩuvi
dc.subjectThương mại quốc tếvi
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Namvi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodLuận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.