Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44605
Title: Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Phan Văn Dũng
Keywords: Các nhân tố tác động
Chất lượng kiểm toán
Doanh nghiệp kiểm toán
Năng lực cạnh tranh
Tăng cường năng lực cạnh tranh
Hội nhập quốc tế
Luận án tiến sĩ kinh tế
Abstract: Luận án Khám phá và đo lường các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kiểm toán Việt Nam.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Extent: 189 trang
Method: Luanvan MOET: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-PhanVanDung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 976,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomTat-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 757,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-V.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 327,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Moi-E.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.