Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44632
Title: Phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Bán công nghiệp
Chăn nuôi lợn
Lợn
Chăn nuôi
Dự kiến quy hoạch
Hiệu quả kinh tế
Hợp tác xã
Nông lâm nghiệp
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Thừa Thiên Huế
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Thức ăn chăn nuôi
Abstract: Luận án hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn; Đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh TT. Huế đến năm 2020.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 226 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Nguyen Thanh Hung_Phat trien chan nuoi lon_Thua Thien Hue.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.