Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/44648
Title: Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh - Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Authors: Nguyễn Thị Vân
Keywords: Đại học Nội vụ
Thành phố Hà Nội
Thành phố Hồ Chí Minh
Đào tạo
Bồi dưỡng
Nhân lực
Description: Bài viết giới thiệu những nội dung về lịch sử hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; ngành học mới mang thương hiệu của phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM; từ đó, đưa ra những định hướng tiếp tục phát triển thương hiệu Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP HCM trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 4 trang
Source: Tạp chí Quản lý Nhà nước - Số 290 (3/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • cb5c84b7-89d8-44d2-9723-49e1db222a40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.