Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44778
Title: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Authors: Lê Công Hội
Keywords: Bắc Trung Bộ
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Doanh nghiệp
Dịch vụ
Hội nhập quốc tế
Hiệu quả kinh doanh
Khu công nghiệp
Khu kinh tế
Nhập khẩu
Thương mại
Xuất nhập khẩu
Cơ sở hạ tầng
Abstract: Nghiên cứu lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp logistics ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Extent: 226 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_LeCongHoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeCongHoi_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 287,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_LeCongHoi_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 386,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.