Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44898
Title: Phát triển dịch vụ tư vấn marketing xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Đinh Văn Hưởng
Keywords: Dịch vụ
Hội nhập kinh tế
Tự do hóa thương mại
Thương mại
Du lịch
Vận tải
Viễn thông
Ngân hàng
Doanh nghiệp
Marketing
Xuất khẩu
TP. Hồ Chí Minh
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ tư vấn marketing xuất khẩu, Luận án làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ tư vấn marketing xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn TP. HCM và đề xuất các giải pháp phát triển tốt hơn loại hình dịch vụ này thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 26 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tomtat_DinhVanHuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 827,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat_Eng_DinhVanHuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 448,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.