Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44944
Title: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến ngư nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ
Authors: Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: Công nghệ thông tin
Hợp tác xã
Khuyến ngư
Khuyến nông quốc gia
Kinh tế - xã hội
Nghị định
Tổ chức phi chính phủ
Nuôi trồng thủy sản
Xóa đói giảm nghèo
Phát triển nông thôn
Abstract: Luận án đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách khuyến ngư nhằm tạo tạo điều kiện tốt hơn cho khuyến ngư hoạt động, thông qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 211 trang
Method: Luận án MOET http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
 • KTNN - LA - Nguyen Huu Tho.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KTNN - TTLA - Nguyen Huu Tho.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 500,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTT - Nguyen Huu Tho.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 104,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.