Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45010
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorVũ Thị Lộc-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45010-
dc.description.abstractLuận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về chiến lược và xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm; Đánh giá và làm rõ những căn cứ thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm, vận dụng trong trường hợp vùng KTTĐ Bắc Bộ; Đề xuất nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và kiến nghị giải pháp thực hiện.-
dc.format.extent180 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectChiến lượcvi
dc.subjectPhát triển thương mạivi
dc.subjectVùng knh tế trọng điểmvi
dc.subjectBắc Bộvi
dc.subjectQuản lý kinh tếvi
dc.titleXây dựng chiến lược phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030vi
dc.typeLuận ánvi
dc.source.methodLuanvan MOET: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&page_num=11-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • vuthiloc.30815.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.