Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45025
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTổng cục Thống kê-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45025-
dc.description.abstractBáo cáo gồm 4 phần: Phần I trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra, gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu về quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. Chương 2 trình bày về thiết kế, ước lượng và đánh giá kết quả mẫu. Phần II đưa ra các kết quả chủ yếu của số liệu suy rộng mẫu 15%, gồm 7 chương tiếp theo. Chương 3 mô tả các đặc trưng về quy mô và cơ cấu dân số. Chương 4 trình bày các ước lượng về mức sinh. Chương 5 trình bày các ước lượng về mức độ chết. Chương 6 phân tích tình hình di cư và đô thị hóa. Chương 7 đánh giá chất lượng dân số qua trình độ giáo dục và đào tạo. Chương 8 phân tích các chỉ tiêu liên quan đến lao động và việc làm. Chương 9 phân tích điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần III đưa ra các biểu tổng hợp từ số liệu suy rộng mẫu 15%. Phần IV là các phụ lục liên quan đến Tổng điều tra như các khái niệm định nghĩa sử dụng trong Tổng điều tra, phiếu điều tra, phân bổ mẫu, sai số mẫu của một số chỉ tiêu chủ yếu, ...-
dc.format.extent42 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectThống kêvi
dc.subjectDân sốvi
dc.subjectNhà ởvi
dc.subjectĐiều travi
dc.subjectSinh sốngvi
dc.subjectQuỹ Dân số Liên hợp quốcvi
dc.titleTổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếuvi
dc.typeSáchvi
dc.source.methodhttp://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217-
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phan I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 976,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan II.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan III.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan IV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 955,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.