Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45032
Title: Bảng cân đối liên ngành (Input - output:I/O) của Việt Nam năm 2007
Authors: Nguyễn Đức Hòa
Keywords: Bảng cân đối liên ngành
Kinh tế - xã hội
Khấu hao tài sản
Tài sản
Bức tranh kinh tế
Thống kê tài khoản quốc gia
Thống kê
Tổng cục Thống kê
Abstract: Bảng cân đối liên ngành là công cụ mô tả toàn diện bức tranh kinh tế của đất nước từ công nghệ sản xuất được áp dụng để tạo ra sản phẩm (biểu thị bởi các hệ số chi phí sản xuất) đến sử dụng kết quả sản xuất do nền kinh tế trong nước tạo ra và nhập khẩu (phản ánh qua cơ cấu tích lũy, tiêu dùng và xuất khẩu) và thu nhập được tạo ra từ sản xuất (cơ cấu thu của người lao động; khấu hao tài sản cố định; thuế sản xuất và thặng dư sản xuất). Bên cạnh việc mô tả đầy đủ bức tranh kinh tế của đất nước, bảng cân đối liên ngành là công cụ/mô hình kinh tế dùng để phân tích và dự báo rất hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý và điều hành kinh tế đưa ra những quyết định, những giải pháp kinh tế - xã hội có lợi cho quá trình phát triển của đất nước
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 37 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Loi mo dau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 544 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.IO gia nguoi su dung cuoi cung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.IO gia nguoi san xuat.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.IO gia co ban.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Bang Hesochiphitrunggian.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Ma tran nghich dao Leontife.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7. Danh muc nganh sp IO.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 424,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.