Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45033
Title: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra dân số
Dân số
Nhà ở
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
Abstract: Ấn phẩm gồm 16 biểu tổng hợp, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo các cấp hành chính.
Issue Date: 2010
Type: Sách
Extent: 8 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • loi mo dau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 918,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 869,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.