Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45036
Title: Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010: Các kết quả chủ yếu
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Dân số
Biến động dân số
Kế hoạch hóa gia đình
Nguồn lao động
Lực lượng lao động
Kinh tế - Xã hội
Chính sách
Kế hoạch
Abstract: Báo cáo cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần I bao gồm những mô tả về cuộc điều tra chọn mẫu biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2010, bao gồm những vấn đề kỹ thuật quan trọng. Phần II trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu nhất. Hy vọng rằng, chúng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của người sử dụng. Về tiềm năng, kết quả mẫu có thể đưa ra thêm nhiều số liệu khác đáp ứng những nhu cầu đặc thù, song mục tiêu chính của Phần III là kịp thời đưa ra những biểu số liệu cơ bản nhất. Những số liệu chi tiết hơn khi cần thiết có thể tổng hợp được từ cơ sơ dữ liệu vi mô của cuộc điều tra.
Issue Date: 2011
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.gioi thieu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 341,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.PI.Thiet ke va to chuc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 543,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.PII.Nhung ket qua chu yeu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 911,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.PIII.Cac bieu tong hop.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.PIV.Phu luc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.