Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45042
Title: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014: Các kết quả chủ yếu
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Nhà ở
Dân số
Chính sách
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
Hôn nhân
Đô thị hóa
Gia đình
Abstract: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 được thực hiện theo Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Được thực hiện lần đầu tiên tại thời điểm giữa hai kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và 2019, đây là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập một cách cơ bản, có hệ thống các thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá và hoạch định các chính sách, chương trình, mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung cũng như lĩnh vực dân số và nhà ở nói riêng.
Issue Date: 2015
Type: Sách
Extent: 199 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Sach-DSGK-2014-Vie-final-pdf.PIpdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Sach-DSGK-2014-Vie-final-pdf.PII.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Dinh chinh Sach DSGK 2014_Vie.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 302,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.