Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45043
Title: Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Thuế
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư
Lợi nhuận
Ngân hàng Thế Giới
Abstract: Ấn phẩm "Đầu tư nước ngoài tạ Việt Nam 7 năm đầu thế kỷ XXI" là ấn phẩm đầu tiên Tổng cục Thống kê xuất bản đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp FDI thời kỳ 2000-2006 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.
Issue Date: 2008
Type: Sách
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • Muc luc FDI 7 nam XXI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 588,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan 1 FDI 7 nam XXI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan 2 FDI 7 nam XXI(tiep).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 559,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan 2 FDI 7 nam XXI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 667,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan 3 FDI 7 nam XXI (tiep).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan 3 FDI 7 nam XXI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,94 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.