Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45047
Title: Kết quả điều tra Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Doanh nghiệp
Phi nông
Lâm nghiệp
Thủy sản
Xóa đói giảm nghèo
Sản xuất kinh doanh
Abstract: Để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách “Kết quả điều tra Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010” gồm những thông tin phản ánh thực trạng khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp của nước ta trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin từ cuộc điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê. Nội dung cuốn sách gồm 4 mục chính như sau: I. Tổng quan về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp; II. Khái niệm và một số chỉ tiêu; III. Thực trạng về hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông; IV. Các bảng số liệu; V. Phụ lục các văn bản liên quan đến khu vực kinh tế cá thể.
Type: Sách
Extent: 366 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • DT ca the phi NN 2010_Part 1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DT ca the phi NN 2010_Part 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.