Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45075
Title: Niên giám thống kê 2009
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Niên giám
Đất đai
Dân số
Tài khoản quốc gia
Đầu tư
Doanh nghiệp
Giáo dục
Y tế
Đơn vị hành chính
Đất đai
Khí hậu
Lao động
Vận tải
Bưu chính
Viễn thông
Thống kê nước ngoài
Abstract: Niên giám thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 730 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 0. Loi noi dau_Anh-Viet_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 73,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 01. DV hanh chinh- Dat dai-Khi hau _mi_ Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 251,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02. Dan so - Lao dong _mi_ Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 430,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03. Tai khoan Quoc gia _mi_ Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 261,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04. Dau tu _mi_ Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 213,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05. Doanh nghiep _mi_ _Dung_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 650,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 06. Nong nghiep _mi_ MA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 870,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 07. Cong nghiep _mi Dung_.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 659,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 09. Van tai - BCVT _mi _ MA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 340,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10. Giao duc _mi_ MA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 284,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 11. Y te _mi_ Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 477,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12. Thong ke nuoc ngoai _1mi_Dung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.