Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45091
Title: Báo cáo điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2010 - 2011
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Trẻ em
Phụ nữ
Sinh sản
Gia đình
Tiêm phòng
Kết hôn
Abstract: Cuộc điều tra 2010–2011 được thiết kế để thu thập thông tin về một số lượng lớn các chỉ tiêu bao trùm một loạt các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và điều kiện sống của trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Các thông tin này rất cần thiết cho việc giám sát các mục tiêu của Tuyên ngôn Thiên niên kỷ, Tuyên ngôn và Kế hoạch hành động Một thế giới phù hợp với trẻ em và Kế hoạch hành động, cũng như Chương trình hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2011–2020. Cuộc điều tra này cung cấp nguồn thông tin cập nhật về thực trạng của trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Đây sẽ là một nguồn số liệu quan trọng phục vụ cho công tác báo cáo việc thực hiện các cam kết quốc tế đối với trẻ em của Chính phủ Việt Nam, gồm “Đánh giá cuối thập kỷ về một Thế giới phù hợp với trẻ em” và Báo cáo quốc gia lần thứ 5 về thực hiện Công ước Quốc tế Quyền trẻ em ở Việt Nam.
Issue Date: 2011
Type: Sách
Extent: 269 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • MICS4 Main Report VN001.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • MICS4 Main Report VN002.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • MICS4 Main Report VN003.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.