Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45095
Title: Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 2008
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Hàng hóa
Thương mại
Ngoại thương
Kinh tế xã hội
Giá trị xuất khẩu
ASEAN
Abstract: Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin phản ánh sự phát triển của hoạt động thương mại quốc tế của nước ta năm 2008 trên cơ sở hệ thống hóa số liệu chính thức hàng năm của Tổng cục Thống kê
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 243 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • giai thich 2008.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan I.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan II.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan III.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phan IV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tong quan chung.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.