Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45105
Title: Số liệu kinh tế - xã hội các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới giai đoạn 1990 - 2011
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Thống kê
Điều tra
Kinh doanh
Kinh tế - xã hội
Số liệu
Tài chính
Môi trường
Y tế
Dịch vụ
Đầu tư
Sinh thô
Tổng thu nhập quốc gia
Nợ nước ngoài
Sản lượng dầu thô
Sản lượng gỗ dán
Abstract: Cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản, có hệ thống, phản ánh điều kiện tự nhiên, diễn biến kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới giai đoạn 1990-2011 và được cấu trúc thành 4 phần chính: (1) Một số chỉ tiêu Kinh tế- Xã hội tổng hợp; (2) Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; (3) Công nghiệp; (4) Dịch vụ và Đầu tư. So với lần xuất bản năm 2006, nội dung cuốn sách lần này đã được chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô về Tài chính, Môi trường, Y tế, Giáo dục và lược bỏ một số chỉ tiêu không còn phù hợp.
Issue Date: 2013
Type: Sách
Extent: 597 trang
Method: http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 13.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 14.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 15.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 17.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 18.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 19.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.