Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45131
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45131-
dc.description.abstractBáo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012, cụ thể: đánh giá tình hình chung; hoạt động sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại; hoạt động đầu tư; hoạt động quản lý của nhà nước; đồng thời dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 và giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent13 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBộ công thươngvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectBáo cáo sơ kếtvi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subject9 tháng năm 2012vi
dc.titleBáo cáo sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2012vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 527,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 247,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.