Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45132-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014 về: hoạt động sản xuất công nghiệp; Hoạt động thương mại; hoạt động quản lý nhà nước; Các biện pháp thực hiện trong tháng 3 (Đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent15 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectHoạt độngvi
dc.subjectNgành công nghiệp và thương mạivi
dc.subjectTóm tắtvi
dc.subjectTháng 2vi
dc.subject2 tháng đầu năm 2014vi
dc.subjectHoạt động sản xuất công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectThương mạivi
dc.subjectHoạt động quản lý nhà nướcvi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 527,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC tinh hinh sx nganh CN&TM 9 thang 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 247,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.