Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45135-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thưng mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại (Đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent8 tràng-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectSố: 70/BC-BCTvi
dc.subjectSản xuấtvi
dc.subjectTình hình tiêu thụvi
dc.subjectSản xuất công nghiệpvi
dc.subjectCông nghiệp và thương mạivi
dc.subjectTháng 7vi
dc.subjectNăm 2015vi
dc.subject7 tháng đầu năm 2015vi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t7 va 7 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 393,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t7 va 7 thang dau 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 296,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.