Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45138
Title: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Sản xuất
Công nghiệp và thương mại
Tháng 5
5 tháng đầu năm 2017
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
Thươmg mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 về: Hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; Tình hình thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP; một số giải pháp trong thời gian tới
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 526,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL-CN và TM t5 va 5 thang 2017 (CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 235,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.