Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45139
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch năm 2014, 2015 của ngành công thương
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo tóm tắt
Thực hiện nghị quyết
Nghị quyết số 01/NQCP
Nghị quyết số 02/NQ-CP
Ngành công thương
Kế hoạch
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, giai đoạn 2011-2013 và kế hoạch năm 2014, 2015 của ngành công thương (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang
Method: Bộ Công Thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Phu luc 13.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 1-10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 206,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 343,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 12.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 245,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.