Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45149
Title: Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Tình hình sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
11 tháng năm 2016
Abstract: Toàn văn báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2016, gồm: Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2016 của Bộ Công thương và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 14 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat sx CN va hđ tmai t11 va 11 thang 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 415,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat sx CN va hđ tmai t11 va 11 thang 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 237,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.