Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45152
Title: Báo cáo tình hình xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng và tháng 3 năm 2009
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Tình hình sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tháng 3
Năm 2009
Thương mại
Abstract: Toàn văn báo cáo tình hình xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng và tháng 3 năm 2009.
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat sx CN&TM t3 2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 468,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.