Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45159
Title: Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại quý I năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo Số: 20 /BC-BCT
Báo cáo
Hoạt động thương mại
Ngành công nghiệp
Thương mại
Sản xuất công nghiệp
Quý I năm 2016
Abstract: Báo cáo tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại quý I năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 19 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM quy I-2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 266,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • phu luc 13.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 376,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THANG 3-16 (CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 289,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.