Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45162
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Công thương-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45162-
dc.description.abstractBáo cáo tổng kết tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2016, định hướng và giải pháp thực hiện năm 2017 (đính kèm phụ lục)-
dc.format.extent25 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectBáo cáo tổng kếtvi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectSản xuất Công nghiệpvi
dc.subjectHoạt động thương mạivi
dc.subjectNăm 2016vi
dc.subjectGiải phápvi
dc.subjectNăm 2017vi
dc.subjectXuất khẩuvi
dc.subjectCán cân thương mạivi
dc.subjectThương mại biên giớivi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.titleBáo cáo tổng kết tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2016, định hướng và giải pháp thực hiện năm 2017vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodBộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1-
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1a.HOI NGHI TONG KET NAM 2016 VA TRIEN KHAI KE HOACH NAM 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 512,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Bia Bao cao.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 88,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.Phuluc14.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 649,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Phu luc 13.Chi tieu KH2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 287,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Phu luc 12_PL DT 2016-KH 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 228,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Phu luc 3-11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 303,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 332,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.