Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan Văn Rân
dc.date.issued2020-02
dc.identifier.other37109
dc.identifier.urihttps://muontailieuso.quochoi.vn/DefaultBookView.aspx?BookID=37109
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/45176-
dc.descriptionLà một đảng mácxít - lêninnít chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã luôn kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam để xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn...Nhờ đó, Đảng ta luôn làm tròn sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đồng thời còn có những đóng góp to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
dc.formatpdf
dc.format.extent7 trang
dc.language.isovi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trị
dc.sourceTạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
dc.subjectCống hiến
dc.subjectĐảng cộng sản Việt Nam
dc.subjectPhong trào cộng sản
dc.subjectCông nhân quốc tế
dc.titleNhững cống hiến của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
dc.typeBài trích
dc.coverageThư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9bea3f89-10ca-4e06-a3d7-5b7223abe591.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.