Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45178
Title: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại quý I năm 2017
Authors: Bộ Công Thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động
Sản xuất
Ngành công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Quý I năm 2017
Xuất nhập khẩu
Hoạt động đầu tư
Kinh tế quốc tế
Nghị quyết 01/NQ-CP
Abstract: Báo cáo ttình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại quý I năm 2017 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hđ nganh CN&TM quý I 2017.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 543,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat hđ nganh CN&TM quý I 2017(CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 206,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.