Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45179
Title: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Thương mại
Sản xuất
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Kinh tế quốc tế
Nghị quyết 01/NQ-CP
Giải pháp
Abstract: Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC -1.THANG 4 2017 (2).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 199,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL-BC hđ nganh CN va TM t4 va 4 thang 217 (CHINH THUC).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 211,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.